Regie houden

Wist je dat:
💡NAH ervoor zorgt dat iemand veel dingen niet meer kan op de manier waarop hij/zij dat vòòr het letsel zelfstandig deed?!

💡Een Breinbaas zich daardoor onzeker, nutteloos of afhankelijk kan voelen?!

💡Toch heeft iemand met NAH wel degelijk een eigen mening over zijn/haar leven. Echter duurt het soms wat langer om die mening te vormen en/of duidelijk te maken.

💡Het daarom goed is een Breinbaas àltijd te betrekken in de keuzes die gemaakt worden?!

♥️ Hoe lief het ook lijkt om iemand met NAH de keuze te besparen, sluit iemand niet buiten.

♥️ Praat niet òver, maar mèt de Breinbaas. Beslis niet voor, maar samen met degene.

♥️ Zelf de regie hebben draagt bij aan een gevoel van autonomie, één van de psychologische basisbehoeften van de mens.

♥️ Zijn de te maken keuzes niet te overzien? Laat iemand met NAH dan zèlf bepalen dat iemand anders de keuze voor hem/haar maakt.

💪 Zo blijft de regie bij de Breinbaas.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.